Thursday, October 25, 2007

आता कुठॆ सुरवात ही झाली

आता कुठॆ सुरवात ही झाली.................
मानात नकार आणि ऒठावर हॊकार
वॆळ पडली कि घॆतलि माघार
जगाची कॆली त्यानॆ रित स्विकार

हॊतॆ गाठायचॆ यशाचॆ शिखर
सुरु झाली त्याचि धडपड,
गॆला जीव कुणचा न कॆली फिकर

हॊती त्यास कुणाचि परवा
न राहिलॆ जगाचॆ भान
जिंकित गॆला तॊ नॅहमिच
चढला मग त्यास गुमान

पादाक्रांत करीत गॆला एक एक टप्पा
प्रॅमाच्या झाल्या नुसत्याच गप्पा
वापरलॅ त्यानॆ तिलाही नॅहमी
प्रॅमाच्या हॊता डाव फसवा

म्हणतात प्रॆम आंधळॆ असतॆ
तिहि कुठॆ अपवाद हॊती
सवॅ काहि दॆऊनि
राहिली रीत्या हाती

कळाली तीलाहि जगाचि रित
शॆवटचा डाव तिनॆ खॆळिला
उत्तुंग शिखराचा मॊह त्यालाही पडला

लाविलॆ पणास सवॅ,खॆळली शॆवटचि बाजि
कळायला झाला उशीर गमावलॆ सवॅ काहि
हपापलॆलॆ चॆलॆहि माग दुर झालॆ
हॊती आता खरी परिक्शा

मनातुनि आवाज आला
दिली साद मग त्यानॆ तीला,
नॆहमी प्रमाणॆ ती आलि
घॆउनि हातात हात म्हणालि
आता कुठॆ सुरवात ही झाली

6 Comments:

Blogger Jateen said...

Lovely poems here Deepanjali.
Can be be frens (blog frens)
And add each others blog in list?
do reply.
www.jateeng.blogspot.com

October 27, 2007 at 2:30 AM  
Blogger शिरीष said...

किती अवघड आहे ही सुरवात.
पण सुरवात झाली हे ही कमी नाही.नाहीतर आरती प्रभूंच्या कवितेत ते म्हणतात
"अंता आधी अस्त होतो हीच एक व्याधी
वेदनांची गाणी म्हणजे पोकळ समाधी"

November 1, 2007 at 11:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

sahi re sahi

December 6, 2007 at 10:53 PM  
Anonymous Anonymous said...

khup chhan aahe

September 6, 2008 at 1:20 AM  
Blogger abhijit said...

hiiiiiiiiii
i dont know u but want to know lots of
i know what u r going to say ........
but i love ur all poems keep it on ..
jit kadam
satara

September 6, 2009 at 8:34 AM  
Blogger abhijit said...

hiiiiiiiiii
i dont know u but want to know lots of
i know what u r going to say ........
but i love ur all poems keep it on ..
jit kadam
satara

September 6, 2009 at 8:34 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home