Thursday, April 17, 2008

अजुनही आठवतयं मला

अजुनही आठवतयं मला
तो लिंबोणीच्या फांदीचा झुला
त्यावर बसून हसत म्हणायचीस..
"मुर्खा, बघतोस काय झुलव ना मला.."

अजुनही आठवतयं मला
तो तुला आवडणारा पाऊस
मला विसरून म्हणायचीस,
"पावसा, बघतोस काय चिंब भिजव ना मला.."

अजुनही आठवतयं मला,
तुला आवडणारं ते फुलपाखरू
त्याकडे हात लांबवत म्हणायचीस..
"पाखरा, बघतोस काय तुझ्या पाठीवर घे ना मला"

अजुनही आठवतयं मला,
तुला आवडणारं ते बेडकाच पोहणं
त्याला हुश्श करून म्हणायचीस..
"बेडका, पाण्याचा ठाव कुठे आहे सांग ना मला"..

अजुनही आठवतयं मला,
तुला आवडणारं ते सोनचाफ्याच झाडं,
त्याला पाहुन लाजून म्हणायचीस..
"चाफ्या, माझ्या लग्नात तुझ्या फुलांची माळ घालीन त्याला.."

अजुनही आठवतयं मला,
तुला आवडणारा तो बर्फाचा गोळा..
तो खाताना ओठांवरून जिभ फिरवत म्हणायचीस..
"गोळावाल्या, अजुन थोडासा गोड कर ना याला"

अन आजसुद्धा तु तशीच आहे,
हे पानीपुरी खाताना पाहीलं
अन तेव्हा माझं मन खरचं,
तुझ्या त्या छकुल्या कुशीला कवटाळत राहीलं.


मैत्रिचा हा नाजुक धागा दोघांनीही आता सांभाळायला हवा
मैत्रि एक धर्म...यास दोघांनीही पाळायला हवा
येणारे येतात अन जाणारे जातातही... मैत्रि सगळ्यांशीच होत नाही
मैत्रि सहज होवुन जाते ... करायची ठरवली तरी ती करता येत नाही
तुझ्या माझ्या मैत्रिला वय नाही...
म्हणुनच वाटतं...तुझ्या माझ्या मैत्रिला भय नाही

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

khup chan ahe vachun anand jhala
Best of Luck

May 4, 2008 at 11:36 PM  
Blogger Rupashri said...

do u rite all these? (i cant understand a few actually!) ur standards soo high up!
anyways thnx for the comment in my blog
-rupashri

May 8, 2008 at 5:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

really very good peom
mala hi jivanat asech mitra milavet hi apesha

December 5, 2008 at 1:11 AM  
Anonymous Anonymous said...

I forgot to read Marathi poems. Today I was just serching for different blogs & I found yoiur poems!! & I remember.......

Kadhitari mee khoop kavita vachayaco......karayacho..... Aaj itkay varshani atahwatay! Te sagal kuthetari harvalaya kamachy... kariyarchya gadbadit...pan aaj punha..... abhari ahye...kahi god athavani athavanyas madat kelyabaddal!!!

Tumachi Kavita manala bhavali!!

Ajit

August 5, 2009 at 10:50 PM  
Blogger Ishkee said...

Khup sunder kavita!!!

Baryaach diwasaat ek chan kavita vachali!!

Shatashah aabhaar!!

October 27, 2009 at 2:47 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home