Saturday, August 11, 2007

आई, तू आहेस म्हणूनचं माझ्या

आई, तू आहेस म्हणूनचं माझ्या
अस्तित्वाचं इथे नांदणं आहे
संस्कारांच्या असंख्य चांदण्यांनी
हृदयाच्या आभाळभर गोंदणं आहे

आई, तुझ्या रागवण्यातही
अनूभवलाय वेगळाच गोडवा
तुझ्या मायेच्या नित्य नव्या सणात
फिका पडतो दसरा नि पाडवा

आठवतं तापाने फणफणायचो तेव्हां
तू रात्रभर कपाळावर घड्या घालायचीस
सर्वत्र दिवे मिणमिणू लागायचे, तरी
तुझ्या डोळ्यातली ज्योत एकटीच लढायची

एकदा जरासं कुठे खरचटलो
आई, किती तू कळवळली होतीस
एक धपाटा घालून पाठीत
जख्मेवर फुंकर घातली होतीस

जख्मं ती पुर्ण बुजली आता
हरवून गेली त्यावरची खपली
तो धपाटा, ती फुंकर, ती माया
ती हरेक आठवण मनात जपली

आई, किती ते तुझं निस्वा:र्थ प्रेम
हृद्याच्या किती कप्प्यात साठवू मी
कितींदा नव्या हृदयाचा संदेश
देवाकडे क्षणाक्षणाला पाठवू मी

आई, हजार जन्म घेतले तरी
एका जन्माचे ऋण फीटणार नाही
आई, लाख चुका होतील मज कडून
तुझं समजावनं मिटणार नाही

आई, करोडोंन मध्ये जरी हरवलो
तरी तू मला शोधून काढशील
आई, तुला एकदाच हाक दिली
तरी अब्जांनी धावून येशील

6 Comments:

Blogger Subhash said...

Namaskar Dipanjali,
Khup Sunder Aaiche varnan kalele aahe. Asha anek kavita aaivarti kar tuzya ya karyala mazya subhechya astil.

May 22, 2008 at 7:48 AM  
Blogger sanjay said...

Sundar shabadhi apura padel itki sundar kavita aahe........ Mhanunach tar Swami tinhi jagacha aai vina bhikari.... mhatale asave... pudhil kavitansathi manpurvak shubhechya......
sanjay patil

April 26, 2009 at 10:17 PM  
Blogger Kiran said...

Hi Dipanjali,
Aaj tu mazy dolyat Pani anale......
Khup sundar kavita aahe.......

March 7, 2010 at 3:59 AM  
Anonymous subroto said...

very nice

August 26, 2010 at 6:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

supratim aaicha vakhya keli aahe mala hi ajun aaicha kavita havi mazi id aahe smbshende@gmail.com

November 10, 2010 at 12:04 AM  
Blogger CHANDRAKANT said...

Khup chhan.....manatil oliv bharun kadhanari aahe tujhi kavita...Khupach cchan.....

November 10, 2010 at 12:07 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home